Feliks Nowowiejski - "Wszystkie utwory organowe, cz. I"
Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej 1996

Zalecana rozdzielczość - 800x600 lub wyższa. Projekt graficzny - Marcin Bociński 2005
LEGATO Location recording -www.legatorecording.pl-legato@legatorecording.pl